Pro cyklisty

Krosové (trekingové) kolo Author® Reflex (červená)

Velikost : Author 18 ; řazení Shimano 3x8 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice Vogue...

Krosové (trekingové) kolo Author® Reflex (šedá)

Velikost : Author 18 ; řazení Shimano 3x8 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice Vogue...

Krosové (trekingové) kolo Author® Airline SX

Velikost : Author 22 ; řazení Shimano 3x9 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice RST...

Krosové (trekingové) kolo Amulet® Tomahawk

Velikost : Amulet 19 ; řazení Shimano 3x6 ; blatníky...
 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

D E V A T E R O   S M L U V N Í C H   P O D M Í N E K :

1.   Nabídka zapůjčení jízdních (trekingových-krosových) kol platí výhradně pro ubytované hosty Srubu Javorná.
2.   Zapůjčení jízdních kol k pobytu není automatickou službou a je nutné vybraná kola předem zarezervovat.
3.   Pronajímatel zapůjčuje jízdní kolo(a) výlučně na základě podepsané nájemní smlouvy.
      (Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.)
4.   Nájemce jezdí na krosovém kole na vlastní nebezpečí a je povinen používat zákonné ochranné pomůcky.
5.   Nájemce bere na vědomí, že zapůjčení kola pro osoby mladší 18ti let, je možný pouze v doprovodu osoby
       starší 18ti let, která nese za jeho jednání plnou zodpovědnost.
6.   Nájemce respektuje skutečnost, že je povinen užívat jízdní kolo pouze ke sjednanému účelu (turistika),
       a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz tak, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho
       nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
7.   Nájemce nese zodpovědnost za škodu na kole nebo 3. osobám, jestliže ji způsobil sám,
       anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil k jízdnímu kolu přístup.
8.   Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a je opatřena údaji z platného OP nebo pasu nájemce.
9.   Nájemce ručí za jízdní kolo(a) do výše 100% pořizovací hodnoty.
      (Případné opravy provádí autorizovaný servis.)