Půjčovna kol

Krosové (trekingové) kolo Author® Reflex (červená)

Velikost : Author 18 ; řazení Shimano 3x8 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice Vogue...

Krosové (trekingové) kolo Author® Reflex (šedá)

Velikost : Author 18 ; řazení Shimano 3x8 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice Vogue...

Krosové (trekingové) kolo Author® Airline SX

Velikost : Author 22 ; řazení Shimano 3x9 ; nosič ;
stojánek ; blatníky ; odpružení přední vidlice RST...

Krosové (trekingové) kolo Amulet® Tomahawk

Velikost : Amulet 19 ; řazení Shimano 3x6 ; blatníky...
 

CENY A SMLUVNÍ PODMÍNKY


P Ů J Č O V N É   J Í Z D N Í C H   K O L :

Author® Reflex (červená)     Author® Reflex (šedá)           Author® Airline SX                Amulet® Tomahawk
1 den..............250,- Kč/den   1 den..............250,- Kč/den   1 den..............300,- Kč/den   1 den.............200,- Kč/den
2-3 dny..........200,- Kč/den   2-3 dny.........200,- Kč/den   2-3 dny...........250,- Kč/den   2-3 dny..........170,- Kč/den
4 a více dnů....150,- Kč/den  4 a více dnů....150,- Kč/den   4 a více dnů....200,- Kč/den  4 a více dnů...120,- Kč/den

Ke každému zapůjčenému kolu cyklistická helma ZDARMA.
Možnost zapůjčení brašny na nosič : 50,- Kč/1 den/1 ks.

D E S A T E R O   S M L U V N Í C H   P O D M Í N E K :

1.   Nabídka zapůjčení jízdních (trekingových-krosových) kol platí výhradně pro ubytované hosty Srubu Javorná.
2.  Půjčovné se hradí předem buď hotově ve srubu (při pobytu) nebo převodem společně s rezervací ubytování.
     (Při vrácení jízdního kola nebo jízdních kol před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.)
3.   Zapůjčení jízdních kol k pobytu není automatickou službou a je nutné vybraná kola předem zarezervovat.
4.   Pronajímatel zapůjčuje jízdní kolo(a) výlučně na základě podepsané nájemní smlouvy a uhrazení nájemného.
      (Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.)
5.   Nájemce jezdí na krosovém kole na vlastní nebezpečí a je povinen používat zákonné ochranné pomůcky.
6.   Nájemce bere na vědomí, že pronájem kola pro osoby mladší 18ti let, je možný pouze v doprovodu osoby
       starší 18ti let, která nese za jeho jednání plnou zodpovědnost.
7.   Nájemce respektuje skutečnost, že je povinen užívat jízdní kolo pouze ke sjednanému účelu (turistika),
       a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz tak, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho
       nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
8.   Nájemce nese zodpovědnost za škodu na kole nebo 3. osobám, jestliže ji způsobil sám,
       anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil k jízdnímu kolu přístup.
9.   Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a je opatřena údaji z platného OP nebo pasu nájemce.
10. Nájemce ručí za jízdní kolo(a) do výše 100% pořizovací hodnoty.
      (Případné opravy provádí autorizovaný servis.)