Návštěvní řád – Srub Javorná1) Areál patřící ke Srubu Javorná má necelé 2ha (19.870 m²). Při pobytu můžete navštívit kteroukoli jeho část.

2) Uvědomte si, prosím, že se nacházíte uprostřed divoké přírody. Je tedy nutné, abyste Vaše chování a kroky
     přizpůsobili možnostem, které tento fakt přináší. Dbejte na to, abyste Vy neuškodili přírodě, a zároveň na to,
     aby příroda neuškodila Vám.

3) Volné pobíhání psů v kterékoli části zahrady Srubu Javorná je povolené – ovšem pod dozorem. Dbejte na to,
     prosím, aby Váš čtyřnohý přítel nenarušoval klidný pobyt ostatních návštěvníků, aby jeho chování negativně
     neovlivňovalo ekosystém v okolním prostředí (nejen na pozemku, ale i mimo něj) a aby nebyl poškozován
     jakýkoli majetek Srubu Javorná.

4) Za bouřkového počasí vypínejte ze zásuvek všechny elektrospotřebiče, včetně těch, které jsou trvalou součástí
     srubu. Při bouřkách nedoporučujeme navštěvovat horní část zahrady, která se nachází na hřebenu hory.

5) Při pobytu na zahradě respektujte živočichy, kteří zde žijí, a rostliny, které se zde nacházejí. Neubližujte
     žádným tvorům a neničte a netrhejte žádné rostliny. Šumavská příroda kolem Vás chce zůstat nenarušena
     a existovat v harmonii i s Vámi.
     Sbírat můžete jedlé houby nebo lesní plody apod. Užitkové zahrady pak slouží pro potřeby majitelů srubu.
     Ke sběru bylinek do čajů, na vaření apod., můžete využít bylinky, které jsou dostupné na terase se sezením.

6) V celém areálu (včetně interiéru srubu) je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ JAKÉHOKOLI
     OHNĚ (vč. svíček). Oheň je možné rozdělávat a kouření je povoleno pouze v horní části zahrady v oblasti
     ohniště ! Kouření navíc nesmí obtěžovat další hosty Srubu Javorná.

7) Dodržujte prosím noční klid mezi 22:00 a 06:00 hodinou (platí zejména při rezervaci "po osobách-pokojích").

8) Prosíme, chovejte se v interiéru srubu tak, aby nebyla poškozena jakákoli jeho část. Zejména se vyvarujte
     poškozování a „zapisování informací“ do kulatiny (rytí, zatloukání hřebíků apod.) Interiér Srubu Javorná
     bude sloužit po mnoho generací !

9) JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT VLASTNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE (ponorný vařič, remoska, přímotop
     apod.) ! Samozřejmostí je pak používání přenosných počítačů, tabletů, telefonů, adaptérů a jiných spotřebičů
     s nízkou spotřebou. V koupelně je povoleno použití fénu, holicího strojku a kulmy.

10) Srub je specifická stavba, která při „používání“ vyžaduje větrání v každém ročním období. Prosíme, zajistěte,
       aby během Vašeho pobytu byl srub pravidelně větrán. Zejména při vaření používejte digestoř a okenní
       ventilačku. Bude-li to možné, využívejte při vaření možnosti větrání celým oknem.

11) Ve Srubu Javorná podporujeme základní třídění odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad). Máte možnost se
       k nám přidat ! Na třídění můžete využít odpadové nádoby, které jsou umístěny za srubem a kompost
       v areálu zahrady. Děkujeme Vám, že třídíte…

12) Žádáme Vás, abyste v nočních hodinách uzamykali srub !
      Dále máte povinnost po použití uzamykat dolní i horní branky.

13) Majitelé a provozovatelé Srubu Javorná neručí za škody vzniklé na majetku a na zdraví. Každý ubytovaný je
       povinen chovat se tak, aby k podobným škodám nedošlo ! Zejména rodiče a zákonní zástupci jsou pak
       povinni zajistit bezpečí svým dětem. Chovejte se prosím tak, abyste jakékoli ztráty a újmy minimalizovali !

14) V případě nouze je možné využít hasicí přístroj a lékárničku první pomoci, které jsou umístěné u vchodu.
       Prosíme, nezneužívejte tohoto vybavení, aby mohlo sloužit v době, kdy ho bude opravdu potřeba. Děkujeme !

15) V případě jakéhokoli poškození kterékoli části Srubu Javorná (toto platí jak pro srub, tak i v celém areálu),
       jste povinni toto poškození nahlásit ! Vzniklé škody se řeší dohodou. V případě větších škod nebo NEdohody
       se pak postupuje dle platného občanského zákoníku. Prosíme, dodržujte výše uvedená ustanovení.
       Předejdete tak případným nepříjemnostem.

     

Vážení hosté, nacházíte se na rozhraní tří velkoplošných chráněných území
(Národní park Šumava, Chráněná krajinná oblast Šumava a Přírodní park Kochánov).
Žádáme Vás, abyste při Vašem pobytu respektovali přírodu takovou, jaká je. Příroda je jedinečná !


Prosíme Vás, abyste při Vašem pobytu ve Srubu Javorná šetřili s elektrickou energií. Zejména je důležité zhasínat v prostorách, kde se právě nenacházíte, využívat pokličky při vaření, nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče, které aktuálně nevyužíváte, apod. Šetříte-li s elektrickou energií, přispíváte k šetrnému zacházení s planetou Zemí!


Žádáme Vás také o úsporné zacházení s vodou ! Voda ve Srubu Javorná je pitná (vhodná pro kojence).
Přitéká k Vám ze 46m hlubokého vrtu. Uvědomte si prosím, že pitné vody je na naší planetě již nyní nedostatek,
a proto jejím hospodárným zacházením opět přispíváte velkou měrou k udržitelnému životu na planetě Zemi.